18 februari kl. 14

Årsmöte och föredrag av Camilla Daher – ”Min trädgård – favoritväxter i ett älskat kaos”

Efter årsmötesförhandlingarna berättar Camilla Daher om växter som hon odlar i sin trädgård i Värnamo.

Plats: Medborgarhuset Tvååker.                           

Föreningen bjuder på fika, men tag gärna med dig några vinster till vårt lotteri.                                                                                                                                                                 /daher.jpg

Kallelse till Årsmöte för Sällskapet Trädgårdsamatörerna i Halland

Söndag 18 februari kl. 14 i Medborgarhuset Tvååker.

Dagordningsförslag:

  1.    Mötet öppnas
  2.    Parentation

  3    Val av mötesordförande

  4    Val av mötessekreterare

  5    Fråga om mötet blivit behörigt utlyst

  6    Dagordningens godkännande

  7    Val av två justeringsmän tillika rösträknare

  8    Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning

  9    Revisorernas berättelse

10    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11    Val av ordförande för två år.
                          Avgående: Irene Hofstedt

12    Val av två styrelseledamöter för två år

                          Avgående: Monica Bengtsson och Lena Johansson

13    Val av tre styrelseersättare för ett år

                          Avgående: Susanne Wikemar, Ing-Marie Abrahamsson och Bo Ljungberg

14    Val av två revisorer för ett år

                          Avgående: Örjan Persson och Börje Lind               

15    Val av två revisorsersättare för ett år

                           Avgående: Mariana Nilsson och Ralph Bergström

16    Val av tre valberedare för ett år, varav en sammankallande

                           Avgående: Gunilla Pettersson, Lena Gustavsson och Rolf Lindell

17    Beslut om medlemsavgift för 2019

18    Styrelsens programförklaring för 2018

19    Styrelsens budgetförslag

20    Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet

21    Av medlemmar skriftligen framställda motiverade förslag

22    Övriga ärenden

23   Mötet avslutas                                                                                            

 

18 feb 2017