22 novemberkl 19

”Den bästa jorden – hur man jobbar med naturen och inte mot den” av Frida Tollerz.

Frida är landskapsarkitekt från Gotland. Hon tycker att vi ska göra det så lätt för oss som möjligt för att få mer tid att njuta av vår trädgård./daggmask.jpg

Hon håller bl.a. kurser i hur man får en lättskött och hållbar trädgård genom att ta hjälp av naturens resurser i form av täckmaterial, regnvatten, insekter och daggmaskar.

Plats: Medborgarhuset i Tvååker.

Entré: 50 kr. Ta med dig fika, och gärna några vinster till vårt lotteri.

22 nov 2016