26 april kl. 19

Att lyckas med medelhavsväxter, Ronnie Nordin

Ronnie Nordin, som tidigare drev Växtimperiet i Stockholm har flyttat till Båstad och fortsätter sin verksamhet där. Ronnie kommer att berätta om plantagerna i södra Europa och hur det kommer sig att han började med medelhavsväxter. Han ger även goda tips och råd vad gäller citrus, palmer och andra medelhavsväxter som vi kan odla här

Plats: Medborgarhuset i Tvååker.

Entré: 50 kr. Ta med fika, och gärna några vinster till vårt lotteri./4ffe97cb7fa55205c5855bf48ceca9c1-2.jpg

26 apr 2017