Lördag 23 september, kl 11. Inför OM och Lökfrossa i Dagsås

Välkommen till det som har blivit en högt uppskattad händelse!
Vi börjar med information om agenda och inkomna motioner till OM 2023. OM eller ombudsmötet är STAs årsmöte på riksnivå och äger rum 7-8 oktober i år.
Föreningen tar hem blomsterlökar direkt från Holland. Vi som medlemmar får i vår tur köpa dessa lökar till inköpspris. En komplett lista över alla lökar kommer att finnas på hemsidan i början av september.
Försäljningen sker utomhus eller i en lada vid dåligt väder.

Plats: Dagsås Stomgården 1, 43277 Tvååker.
Tel nr 0725 373 220

OBS! Är du ny medlem?
Alla nya medlemmar från 2022-09-01 som kommer till årets Lökfrossa får välja var sin lökpåse utan kostnad.

31 Jan 2023