INSTÄLLD - Tisdag 13 oktober. Inför OM och 30 år med min trädgård, Bertil Larsson

Jordmånen var grusig och mager i Bertils nyinskaffade tomt på 80-talet och det var glest med växter i trädgården. Framgångsrikt har växtvalet anpassats efter förutsättningarna och trädgården är nu nästan "djungellik". Många besök har det blivit på växtmarknader i STA's regi, särskilt i Västsverige. Botan i Göteborg är en annan rik källa liksom resor till Danmark, Tyskland och Holland i sökandet efter växter. Bertil tar även fram en hel del växter själv genom frösådder och sticklingsförökning och överskottet delar han med sig av på växtmarknader

Under kvällen presenterar styrelsen handlingarna inför Ombudsmötet (OM) som äger rum i Skövde. OM är riksföreningens årsmöte och via OM kan vi påverka föreningens verksamhet, så kom gärna med idéer.

Tisdag 13 oktober kl 19, Medborgarhuset, Tvååker
Entré 50 kr. Ta med dig fika och gärna några vinster till lotteriet.

21 sep 2020