Söndag 17 februari 2019. Årsmöte

Kallelse och dagordning kommer i nästa medlemsblad, där vi även presenterar föredragshållaren.

Söndag 17 februari, Medborgarhuset i Tvååker.

19 aug 2018