Söndag 18 april 2021. Årsmöte STA Halland

Söndag 18 april, kl 14 Stomgården Dagsås, Tvååker.

Vi kommer att sitta utomhus. Vid regn finns tak.
Medtag egen fika och stol att sitta på samt vinster till vårt lotteri.
Dagordning finns i slutet av medlemsbladet.

1 feb 2021