Söndag 2 juni. Besök på Göteborgs Botaniska trädgård

Johan Nilson visar och berättar om odlingsvärda växter i woodland och torvpartier i Klippträdgården.

Söndag 2 juni, kl 10.00
Ingen organiserad resa av STA Halland till Göteborg.
Samling kl 10.00 vid Stora entrén på Botaniska. Pris: 50 kr

4 feb 2019