Söndag 21 augusti 2022. Västsvenska kretsarnas gemensamma växtmarknad.

Bussresa till västsvenska kretsarnas växtmarknad, Lerdala

Hallandskretsen ordnar en bussresa för medlemmarna till den gemensamma växtmarknaden i Lerdala, mellan Skara och Skövde. Utförlig information om pris, tider och resrutt kommer att finnas här längre fram.

23 feb 2022