Tusen Trädgårdar 28 juni

Den 28 juni kl. 10 -17 är det dags för Sveriges största trädgårdsvisning, Tusen Trädgårdar. Arrangemanget hålls vartannat år med hjälp av tusentals trädgårds-entusiaster. Det unika med Tusen Trädgårdar är att inte bara privata trädgårdar får vara med. Här är även koloniområden, parker, gemensamhetsodlingar och till och med balkonger med. Målet med Tusen Trädgårdar är att visa vilken bredd odlingsintresset i Sverige har och alla är välkomna att öppna upp till sitt paradis och bjuda på sin passion för odling och trädgård.

I år har Sällskapet Trädgårdsamatörerna, STA har gått in som samarbetspartner. Anmäl din trädgård på www.tradgardsriket.se. Mer information om arrange­manget finns på www.tradgard.org/tusen.

Alla är välkomna att delta!

 

28 jun 2019