Om oss

Sällskapet Trädgårdsamatörerna Halland är en krets inom Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) och har cirka 250 medlemmar. Hitta oss på Facebook.

En amatör är en som älskar och Sällskapet Trädgårdsamatörerna Halland är en förening för människor som älskar växter. Det är en träffpunkt för oss som fascineras av att med omsorg och kärlek få frön att gro och de mest svårflirtade plantor att växa. Men det är också en förening för de som vill köpa färdigt, stort och rejält på en gång.

Hos Trädgårdsamatörerna handlar det mindre om det nyttiga, som grönsaker och potatis. Nej, här är det blommor, träd och buskar, skönhet, flärd och drömmar som gäller.

stadgarsta.pdf  

 

Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) är en ideell förening med ca 7.000 medlemmar i de nordiska länderna, fördelade på 24 regionala kretsar. STA ansvarar för medlemsregistret, tidningen Trädgårdsamatören (TA) och för vår årliga frölista.


Historia

Hallandskretsen av Trädgårdsamatörerna bildades som en krets i STA 1982. De som startade föreningen var bl.a. Asta Carlsson, kretsens förste ordförande och Elsy Nilsson. Läs mer


Jubileumsskriften Sällskapet Trädgårdsamatörerna 75 år

2013 fyllde Sällskapet Trädgårdsamatörerna 75 år och då gavs denna skriften ut.

jubileumsbilagansta.pdf