Trädgårdsringar

I vårt arbete med att förbättra mottagandet av nya medlemmar introducerade vi hösten 2015 en idé lånad av Skånekretsen, men som i olika former även förekommer i andra kretsar. Då gjorde vi en miniversion med en träff som blev mycket trevlig. Denna grupp med deltagare från norra delen av kretsen fortsatte under 2016.

Det finns nu tre olika Trädgårdsringar i kretsen. En i norr med Monika Sterning som samordnare. Den ursprungliga i Varbergstrakten håller Lisbeth Nilsson i. Längst i söder finns en Trädgårdsring med medlemmar från Laholm och Halmstad. Vill du ansluta till någon av dessa så kontakta oss via e-post info@stahalland.se Både nya och gamla medlemmar är välkomna.

Tanken är att deltagarna träffas tillsammans med en eller flera styrelsemedlemmar några gånger och besöker trädgårdar hos kretsens medlemmar. En trädgård per träff besöks och träffarna läggs på en vardagskväll efter arbetstid. Efter att ha gått runt i trädgården tillsammans med trädgårdsägaren avslutas besöket med att vi fikar och sitter och pratar en stund tillsammans.