Trädgårdsringar

I vårt arbete med att förbättra mottagandet av nya medlemmar introducerade vi hösten 2015 en idé lånad av Skånekretsen, men som i olika former även förekommer i andra kretsar. 
Deltagarna träffas tillsammans med en eller flera styrelsemedlemmar några gånger och besöker trädgårdar hos kretsens medlemmar. En trädgård per träff besöks och träffarna läggs på en vardagskväll efter arbetstid. Efter att ha gått runt i trädgården tillsammans med trädgårdsägaren avslutas besöket med att vi fikar och sitter och pratar en stund tillsammans.

Det finns nu två olika Trädgårdsringar i kretsen. Vill du vara med i en trädgårdsring? Hör av dig till:
Norra och Mellersta Halland. Gun-Britt, 076-3370143.
Södra Halland. Irene Hofstedt i Halmstad, 0703 621 489.